Αθλητικά Σωματεία
1 ΑΔΩΝΗΣ
2 Ιδιωτικές Σχολές
3 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΑΡΤΕΜΙΣ¨
4 ΛΕΥΤΕΡΟΣ
5 ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
6 ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ
7 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ¨ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨
8 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ