Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ιδαλίου «ΛΑΤΟΥΡΟΣ»

Το Σωματείο ιδρύθηκε το 2008 και η ονομασία «Λατούρος» θόθηκε προς τιμή της εταιρείας Λατούρος η οποία ενισχύει οικονομικά το Σωματείο, για επιτέλεση των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκε.

Σκοποί της ίδρυσης του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ιδαλίου «Λατούρος» είναι:

- Η εμπέδωση και μετουσίωση σε πράξη της αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων του Ιδαλίου για τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας μέσα από  φιλανθρωπικές και αγαθοεργές δραστηριότητες και πράξεις.

- Η προσφορά και παροχή οικονομικής βοήθειας, ηθικής και ψυχολογικής στήριξης σε κατοίκους του Ιδαλίου για ανάγκες που προέρχονται και αφορούν έξοδα μετάβασης στο εξωτερικό για θεραπεία λόγω σοβαρής μορφής ασθένειας, ως επίσης και σε άλλες πολύ έκτακτες περιπτώσεις που αφορούν  θέματα υγείας.

- Η στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές και τμήματα, όλα τα Σωματεία, Οργανώσεις και τα άλλα οργανωμένα Κοινωνικά σύνολα  και  Ομάδες του Ιδαλίου για την πραγμάτωση των στόχων αυτών.

Το Σωματείο διοικείται από 9μελή επιτροπή με Πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο Ιδαλίου, Αντιπρόεδρο ένα εκπρόσωπο της εταιρείας «Λατούρος», τον εκάστοτε τελευταίο Δήμαρχο, ένα εκπρόσωπο του ΣΚΕ Ιδαλίου, ένα εκπρόσωπο του Χριστιανικού Συνδέσμου «Ευαγγελισμός», ένα εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.  Η Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της το Γραμματέα, το Βοηθό Γραμματέα και Βοηθό Ταμία.