ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  «ΙΘΑΚΗ»

ΚΕΝΘΕΑ, ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΛΑΜΠΡΑΣ,  ΜΑΘΙΑΤΗ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ, ΛΥΜΠΙΩΝ, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ – ΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ.

Με τη διαπίστωση ότι το πρόβλημα της διάδοσης και χρήσης ουσιών εξάρτησης έπαιρνε ανησυχητικές διαστάσεις και πριν φθάσουμε στα σημερινά αποτελέσματα ( να θρηνούμε θανάτους) οι ευαισθητοποιημένες κοινότητες Ιδαλίου, Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας, Μαθιάτη, Λυθροδόντα, Λυμπιών, Πέρα Χωρίου – Νήσου και Ποταμιάς, μετά από πρωτοβουλία της Κοινοτικής Ομάδας Πρόληψης ενάντια στις εξαρτήσεις του Δήμου Ιδαλίου σε συνεργασία με το ΚΕΝΘΕΑ, σε μια πρωτοποριακή συνεργασία για τα Παγκύπρια δεδομένα, πήραν τη μεγάλη απόφαση και με χρηματοδότηση των ιδίων των κοινοτήτων λειτούργησαν τον Περιφερειακό Συμβουλευτικό Σταθμό τον Ιανουάριο του 2003. Είναι φανερό ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο το κράτος αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς των κοινοτήτων, την οικογένεια, το σχολείο, την εκκλησία, αλλά και κάθε άτομο ξεχωριστά.

Θα πρέπει να δοθούν εύσημα στις Τοπικές Αρχές των κοινοτήτων αυτών, που αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους, φρόντισαν ώστε με τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού να προσφέρονται προσιτές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δημοτών τους έξω από δύσκαμπτους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών. Με έγκαιρη παρέμβαση σε κοινωνικά προβλήματα δίνεται ουσιαστική βοήθεια για επίλυση προβλημάτων, αποφυγή αδιεξόδων και κατ’ επέκταση αποφυγή αναζήτησης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός συμβάλλει στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στις κοινότητες και στην αποτροπή των νέων από τη χρήση ουσιών εξάρτησης.

Τα προγράμματα αυτά είναι:

(α) Πρωτογενής ή καθολική πρόληψη

(β) Δευτερογενής ή επιλεκτική πρόληψη

(γ) Τριτογενής ή εξειδικευμένη πρόληψη

Ο Σταθμός στελεχώνεται από έμπειρο εξειδικευμένο λειτουργό, Σύμβουλο Τοξικοεξάρτησης και διαμεσολαβητής σε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, που βρίσκεται σε στενή συνεργασία και εποπτεύεται από το ΚΕΝΘΕΑ, και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις Τοπικές Αρχές των Κοινοτήτων.

Οι θεραπευτικές συναντήσεις γίνονται μετά από ραντεβού μέσω ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής στο 99 913591που λειτουργεί από τις 8:00 πμ – 8:00 μμ στα εξωτερικά ιατρεία των συμβαλλομένων κοινοτήτων.  Οι υπηρεσίες παρέχονται επαγγελματικά, εμπιστευτικά, με εχεμύθεια και διακριτικότητα, και προσφέρονται εντελώς δωρεάν. Ο Συμβουλευτικός σταθμός λειτουργεί με ευέλικτο ωράριο ανάλογα με τη ζήτηση των υπηρεσιών – ραντεβού.

Στόχοι:

1. Προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής των δημοτών

2. Αποτροπή της χρήσης ουσιών εξάρτησης

3. Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού και η ενεργός ανάμειξη του εθελοντισμού στον αγώνα κατά των ουσιών  εξάρτησης

4. Θεραπεία εξαρτημένων ατόμων

Παρέχονται:

1. Ατομική Συμβουλευτική

(α) Κατανόηση, στήριξη, αποδοχή του ατόμου

(β) Αξιολόγηση προβλήματος

(γ) Κινητοποίηση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση κινήτρων για θεραπεία

(δ) Πρόγραμμα εξατομικευμένο με βάση τις ανάγκες του ατόμου

(ε) Μείωση των συνεπειών βλάβης από την χρήση-εξάρτηση

(ζ) Διευκολύνσεις και παραπομπή σε Κέντρο Θεραπείας

 

2. Οικογενειακή Συμβουλευτική

(α) Αρμονικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, στήριξη, ξεκαθάρισμα ανησυχιών, κατανόηση, αποενοχοποίηση, εκπαίδευση για σωστή επικοινωνία στην οικογένεια, διατήρηση των ρόλων και ορίων.

(β) Διαμεσολάβηση σε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις.

 

3. Ομαδική Συμβουλευτική

     Συμβουλευτική σε ομάδες νέων (παρέες)

 

Για ραντεβού αποταθείτε στην κα Σταυρούλλα Παναγιώτου στο τηλέφωνο 99-913591