ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) Λτδ έχουν λειτουργήσει το Γραφείο Απασχόλησης με στόχο την υποβοήθηση της ένταξης και επανένταξης ανέργων Δημοτών του Ιδαλίου σε θέσεις εργασίας, μέσα από τη συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις.

Η ένταξη ή επανένταξη ανέργων σε θέσεις εργασίας στηρίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των ανέργων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Το γραφείο στελεχώνεται από επαγγελματίες συμβούλους και λειτουργεί κάθε Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Ιδαλίου από τις 3:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ., με προσωπικά ραντεβού.

Για διευθέτηση προσωπικού ραντεβού με Σύμβουλο οι Δημότες μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22 444888 κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.