ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.) ΙΔΑΛΙΟΥ

Το ΣΚΕ Ιδαλίου δημιουργήθηκε το 1977.  Είναι εθελοντικός οργανωμένος μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος ιδρύθηκε σύμφωνα με τους Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων Νόμους και Κανονισμούς, μετά από σύσταση και καθοδήγηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και με πρωτοβουλία κυρίως εκπροσώπων των τοπικών κομματικών επιτροπών. Είναι μέλος του Επαρχιακού και Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας.

Η Επιτροπή του ΣΚΕ αποτελείται από όλα τα οργανωμένα σύνολα του Δαλιού.  Μέλη μπορούν να γίνουν και πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν στα κοινά. Ο βασικός στόχος για τον οποίο δημιουργήθηκε ήταν η επισήμανση και διακρίβωση  των κοινωνικών αναγκών της κοινότητας και η προώθηση και υλοποίηση των απαραίτητων απαιτούμενων κοινοτικών υπηρεσιών.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του ΣΚΕ ήταν ο σχεδιασμός, η εξεύρεση οικονομικών πόρων και ανέγερση της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός», με τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των Δαλιτών.

Το ΣΚΕ είναι υπεύθυνο επίσης για τη λειτουργία παιδικών λεσχών στα δημοτικά σχολεία.

Από τον Οκτώβριο του 2007 λειτουργεί στο Δήμο Ιδαλίου το πρόγραμμα ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ το οποίο δημιουργήθηκε με επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Εταίροι του προγράμματος είναι το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Ιδαλίου και ο Δήμος Ιδαλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις δύο παιδικές λέσχες οι οποίες στεγάζονται στο Α’ και στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:     Λεωφ. Αδώνιδος 111, 2540 Δάλι

Τηλέφωνο:     22 525321 / 22 525371

Τηλεομυότυπο (fax):  22 525380

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it