ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΟΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΚΟΓΕΕ) ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Ο Δήμος μας στην προσπάθεια ενεργοποίησης των Δημοτών του και την δημιουργία Ομάδων Πρωτοβουλίας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα ναρκωτικά, δημιούργησε την Κοινοτική Ομάδα Γονέων Ενάντια στις Εξαρτήσεις «ΚΟΓΕΕ»  Δήμου Ιδαλίου.

Η Κοινοτική Ομάδα Γονέων Ενάντια στις Εξαρτήσεις «ΚΟΓΕΕ»  Δήμου Ιδαλίου άρχισε τη λειτουργία της στις 2 Φεβρουαρίου 1998 κάτω από την καθοδήγηση του ΚΕΝΘΕΑ.  Τα τελευταία χρόνια οι ομάδες ΚΟΓΕΕ έχουν μετονομαστεί σε Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Επικοινωνίας ΔΟΠΕ αφού τα θέματα τα οποία καλύπτουν είναι περισσότερο επικοινωνίας.  Την οργανωτική ευθύνη της ΔΟΠΕ έχει η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου Ιδαλίου.

Η ΔΟΠΕ Δήμου Ιδαλίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ.

Μέχρι στιγμής έχουν λειτουργήσει τρεις Ομάδες ΚΟΓΕΕ συμπληρώνοντας μια σειρά  βιωματικών εργαστηρίων στα οποία έλαβαν μέρος άτομα από την περιφέρεια του Δήμου Ιδαλίου, υπό την καθοδήγηση του ΚΕΝΘΕΑ.  Στόχοι αυτών των βιωματικών εργαστηρίων είναι η δημιουργία των «αντισωμάτων» στον άνθρωπο, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται με τον σύγχρονο τρόπο διαβίωσης.  Τα βιωματικά  εργαστήρια  γίνονται  από  ειδικούς ψυχολόγους του ΚΕΝΘΕΑ, υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή του ΚΕΝΘΕΑ Δρ Κυριάκου Βερεσιέ.

Μερικά από τα θέματα τα οποία αναλύονται και συζητούνται στα βιωματικά εργαστήρια είναι:

- Σωστή επικοινωνία στην οικογένεια και σωστή ακρόαση.

- Ουσίες εξάρτησης: πως επιδρούν στον άνθρωπο και ποια είναι η δική μας στάση.

- Η αυτοπεποίθηση και πως βοηθούμε εμείς σαν γονείς να κτίσουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών μας.

- Η εφηβεία, αλλαγές και πως εμείς βοηθούμε.

- Λήψη ορθών αποφάσεων.

- Παρουσίαση περιπτώσεων και πως εμείς λειτουργούμε κάθε φορά.

 

Η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης και η ΚΟΓΕΕ Δήμου Ιδαλίου έχουν επίσης θεσμοθετήσει σε συνεργασία με το ΚΕΝΘΕΑ το Παγκύπριο Συνέδριο «Δήμοι στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης».  Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των δραστηριοτήτων όλων των Δήμων της Κύπρου και η ανταλλαγή εμπειριών στο θέμα της πρόληψης.

Στις 19 Ιουνίου 1999 έγινε το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν:

- Η εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταστολή της εξάρτησης των ναρκωτικών.

- Η προσφορά του Οργανισμού Νεολαίας στην πρόληψη κατά των ουσιών εξάρτησης.

- Παρουσίαση του έργου του ΚΟΓΕΕ Ιδαλίου.

- Ανάλυση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στα βιωματικά εργαστήρια.

 

Στις 4 Νοεμβρίου 2000 πραγματοποιήθηκε το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο «Δήμοι στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης στο Δήμο μας. Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομου, Πρόεδρου ΚΕΝΘΕΑ, και το τίμησαν με τη παρουσία τους ο Έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κος Ουράνιος Ιωαννίδης ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Πέτρου εκ μέρους της Ένωσης Δήμων και ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δήμου του, ο κ. Μάκης Γεωργίου Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος 15 Δήμοι με 45 αντιπροσώπους-συνέδρους και πλείστοι παρατηρητές. 8 από τους Δήμους αντιπροσωπεύθηκαν από τους Δημάρχους τους. Κατά τη διάρκεια του 1ου μέρους του Συνεδρίου έγινε εκτενής παρουσίαση του έργου και των προγραμμάτων που έχουν αναπτύξει οι Δήμοι. Στο 2ο μέρος του Συνεδρίου έγινε βιωματικό εργαστήρι στο οποίο έλαβαν μέρος όλοι οι Σύνεδροι και στο οποίο συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος και ανταλλάγηκαν απόψεις και εισηγήσεις ως προς τις μελλοντικές δραστηριότητες των Δήμων οι οποίοι λόγω της δυνατότητας άμεσης επικοινωνίας που έχουν με τους Δημότες τους μπορούν να εμπλακούν στην όλη προσπάθεια πρόληψης και καταπολέμησης της εξάπλωσης της χρήσης ουσιών εξάρτησης.

Από τα διάφορα προγράμματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και από τις εισηγήσεις και συζητήσεις που έγιναν, το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις οι οποίες απεφασίσθη να εφαρμοστούν από όλους τους Δήμους:

1. Δημιουργία έργων υποδομής από τους Δήμους με στόχο την υγιή απασχόληση των νέων  π.χ. αθλητικά κέντρα.

2. Δημιουργία ομάδων ΚΟΓΕΕ και ομάδων ΕΦΗΒΩΝ σε όλους τους Δήμους.

3. Δημιουργία Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας σε όλους τους Δήμους.

4. Παρουσίαση διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού όπως θεατρικά έργα, κινηματογραφικές ταινίες, συναυλίες κ.α.

5. Ίδρυση και στελέχωση της κινητής μονάδας «ΘΗΣΕΑΣ» σε όλες τις επαρχίες.

6. Οικονομική ενίσχυση των Δήμων και στελέχωση των υπηρεσιών που θα ασχολούνται με το θέμα της πρόληψης.

7. Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων σε όλους τους Δήμους.

 

Τέλος αναφέρθηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων πρόληψης είναι η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως Κράτος, Εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σχολείο, Εθελοντές και ειδικά η οικογένεια.

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2001 πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μας το 3ο Παγκύπριο Συνέδριο «Δήμοι στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης» σε συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ Δήμου Ιδαλίου, το ΚΕΝΘΕΑ   και   τον   Οργανισμό  Νεολαίας   Κύπρου.    Το  θέμα  με  το  οποίο  ασχολήθηκε  το  3ο  Παγκύπριο Συνέδριο ήταν η δημιουργία Περιφερειακών Συμβουλευτικών Σταθμών. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος οι Δήμοι Ιδαλίου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Γεροσκήπου, Πέγειας, Έγκωμης, Λευκωσίας, Πάφου, Λεμεσού, Αραδίππου, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα-Χωρίου Νήσου, ο Δήμος Νεάπολης Ελλάδος, το ΚΕΝΘΕΑ, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Πάφου και Λεμεσού, ο Σύνδεσμος Πρόληψης Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης Λευκωσίας,  και άλλοι παρατηρητές. Στο συνέδριο είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Νεάπολης κ. Γρηγόρη Χ’Σαββα, την κ. Roxanne Kibben του Fullbright Scholar in Residence, το Δήμαρχο Στροβόλου κ. Σάββα Ηλιοφώτου, το Δήμαρχο Αραδίππου κ. Χριστάκη Λιπέρη, τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης  κ. Ηλία Δημητρίου, κά.  Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος γύρω στους 70 Σύνεδρους. Κατά το Συνέδριο παρουσιάστηκε το έργο των Συμβουλευτικών Σταθμών που ήδη υπάρχουν, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, πως στελεχώνονται και πως αντιμετωπίζουν διάφορες περιπτώσεις.  Μέσα από τη συζήτηση ανταλλάγηκαν διάφορες εμπειρίες, απόψεις και προβληματισμοί, και φάνηκε η άμεση ανάγκη δημιουργίας Περιφερειακών Συμβουλευτικών Σταθμών.

 

Στις 30 Νοεμβρίου 2002 πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ιδαλίου το 4ο Παγκύπριο Συνέδριο «Δήμοι στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης» με τη συνεργασία της Επιτροπής Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης και της ΚΟΓΕΕ Δήμου Ιδαλίου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, το ΚΕΝΘΕΑ   και   τον   Οργανισμό  Νεολαίας   Κύπρου.  Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Οι Δήμοι στη Δευτερογενή Πρόληψη – Δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών».  Κατά το Τελετουργικό Μέρος του Συνεδρίου υπογράφτηκαν τα Συμβόλαια Συνεργασίας για τη Δημιουργία τριών Συμβουλευτικών Σταθμών σε Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια.

Ο πρώτος Συμβουλευτικός Σταθμός δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Ιδαλίου και των Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας, Λυθροδόντα, Λυμπιών, Μαθιάτη, Νήσου – Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς.

Ο δεύτερος Συμβουλευτικός Σταθμός δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των Δήμων Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λακατάμιας και Λατσιών.

Ο τρίτος Συμβουλευτικός Σταθμός δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου και των Κοινοτήτων της Μείζονος Περιοχής Λάρνακας.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος η Ένωση Δήμων, οι Δήμοι Ιδαλίου, Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας, Πάφου, Έγκωμης, Λεμεσού, Αραδίππου, Αθηένου, Ακανθούς, η Ένωση Κοινοτήτων Λάρνακας, το ΚΕΝΘΕΑ, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, τα Κοινοτικά Συμβούλια Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας, Λυθροδόντα, Λυμπιών, Μαθιάτη, Νήσου – Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς, οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Πάφου και Λεμεσού, ο Σύνδεσμος Πρόληψης Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης Λευκωσίας, και άλλοι παρατηρητές.

Στο συνέδριο είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομο Πρόεδρο του ΚΕΝΘΕΑ, τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Μιχαλάκη Ζαμπέλλα, τον Δήμαρχο Ιδαλίου Δρ Νίκο Νικολάου, τον Δήμαρχο Αγίου Δομετίου κ. Ανδρέα Χατζηλοϊζου, τον Δήμαρχο Αραδίππου κ. Χριστάκη Λιπέρη, τον Δήμαρχο Αθηένου κ. Γαβριήλ Καζάζη, τον Δήμαρχο Λακατάμιας κ. Χριστάκη Βιολάρη, τον Δήμαρχο Ακανθούς κ. Κυριάκο Χατζησάββα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας κ. Σπύρο Ελενοδώρου, τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας, Λυθροδόντα, Λυμπιών, Μαθιάτη, Νήσου – Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς, τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας κ. Μάκη Γεωργίου, τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης κ. Ηλία Δημητρίου, το Διοικητή του ΤΠΖ 226 στο Δάλι, εκπροσώπους του Αστυνομικού Σταθμού Νήσου, τη Διευθύντρια του Λυκείου Ιδαλίου, τους Προέδρους των Συνδέσμων Γονέων των Σχολείων του Δήμου Ιδαλίου, και εκπροσώπους άλλων Τοπικών Συνδέσμων και Φορέων.  Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος γύρω στους 90 Σύνεδρους.

Το 4ο Παγκύπριο Συνέδριο ήταν το σημαντικότερο σημείο στην προσπάθεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για πρόληψη και καταπολέμηση της χρήσης ουσιών εξάρτησης.  Έθεσε τον θεμέλιο λίθο μιας καλής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων της κάθε περιφέρειας όχι μόνο στο θέμα των ουσιών εξάρτησης αλλά ταυτόχρονα και στα προβλήματα που απασχολούν τους νέους, τη νεανική παραβατικότητα, τα προβλήματα στην οικογένεια κ.α., θέματα τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από αυτούς τους  Συμβουλευτικούς Σταθμούς. Το 4ο Παγκύπριο Συνέδριο στο Δήμο Ιδαλίου έληξε πανηγυρικά αφού τόσον η σοβαρή δουλειά των δύο προηγούμενων χρόνων που είχε γίνει όσο και το 2ο και 3ο Παγκύπριο Συνέδριο απέδωσαν στο μέγιστο βαθμό των προσδοκιών μας.  Εκτός από τα βιωματικά εργαστήρια και το Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο τα οποία διοργανώνουν η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης και η ΚΟΓΕΕ Δήμου Ιδαλίου, έχουν γίνει επίσης και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Περιληπτικά σας παρουσιάζουμε το ημερολόγιο με τις κυριότερες δραστηριότητες που έχει κάνει ή έχει λάβει μέρος μέχρι τώρα η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης και η ΚΟΓΕΕ Δήμου Ιδαλίου:

- Φεβρουάριος 1998:  4ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Κύπρος Ενάντια στα Ναρκωτικά».

- Μάρτιος του 1998: μέλη της Επιτροπής Παιδείας και της ΚΟΓΕΕ έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική αποστολή του ΚΕΝΘΕΑ στην Ελλάδα όπου οι συμμετάσχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια από ψυχολόγους και εκπαιδευτές του ΚΕΘΕΑ Ελλάδος και επισκέφθηκαν ανοικτή κοινότητα στήριξης εξαρτημένων ατόμων.

- Φεβρουάριος 1999: 5ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Κύπρος ενάντια στα Ναρκωτικά»

- Μάρτιος 1999: μέλη της Επιτροπής Παιδείας και της ΚΟΓΕΕ έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική αποστολή του ΚΕΝΘΕΑ στην Ελλάδα με συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο του ΟΚΑΝΑ, παρακολούθηση σεμιναρίων στο ΚΕΘΕΑ, και επίσκεψη σε κλειστή κοινότητα στήριξης.

- Φεβρουάριος 2000: 6ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Κύπρος ενάντια στα Ναρκωτικά»

- Μάρτιος 2000: μέλη της Επιτροπής Παιδείας και της ΚΟΓΕΕ έλαβαν μέρος στη εκπαιδευτική αποστολή του ΚΕΝΘΕΑ στην Ελλάδα, όπου έλαβαν μέρος στο Ετήσιο Συνέδριο του ΟΚΑΝΑ, παρακολούθησαν σεμινάρια στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ και επισκέφθηκαν την θεραπευτική κοινότητα ΝΟΣΤΟΣ στη Σαλαμίνα.

- Μάιος 2000: μέλη της Επιτροπής Παιδείας και της ΚΟΓΕΕ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Άμλετ» του Σαίξπηρ την οποία παρουσίασαν νέοι από την Ελλάδα του προγράμματος «18 άνω» και η οποία ήταν μέρος της θεραπείας τους.

- Νοέμβριος 2000: η Επιτροπή Παιδείας και η ΚΟΓΕΕ Δήμου Ιδαλίου σε συνεργασία με το Θέατρο Ιδαλίου «ΡΙΖΕΣ» παρουσίασαν την πρεμιέρα της Θεατρικής Παράστασης «Πατέρα... καλέ μου... πατέρα» του Μάνου Παναγόπουλου, η οποία είχε σαν θέμα τα ναρκωτικά.  Οι παραστάσεις συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα και έχουν παρουσιαστεί σε πολλούς Δήμους και σχολεία.

- Φεβρουάριος 2001: 7ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Κύπρος ενάντια στα Ναρκωτικά».

- 20 Φεβρουαρίου 2001: παρουσιάστηκε η Θεατρική Παράσταση του έργου «Πατέρα... καλέ μου... πατέρα» σε συνεργασία με το Θέατρο ΡΙΖΕΣ στις Κεντρικές Φυλακές.

- 22 Φεβρουαρίου 2001:  ανεβάστηκε για 2η φορά η παράσταση «Πατέρα... καλέ μου... πατέρα» στο Δάλι.

- Μάρτιος 2001: 4ο Παγκύπριο Συνέδριο του Αντιναρκωτικού Συνδέσμου Πάφου «Γονείς ενάντια στις ουσίες εξάρτησης».

- 25-28 Μαρτίου 2001: μέλη της Επιτροπής Παιδείας και της ΚΟΓΕΕ συμμετείχαν στην εκπαιδευτική αποστολή του ΚΕΝΘΕΑ στην Ελλάδα, όπου            παρακολούθησαν σεμινάρια στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ, έλαβαν μέρος στο Ετήσιο Συνέδριο του ΟΚΑΝΑ και επισκέφθηκαν τη θεραπευτική κοινότητα      ΙΘΑΚΗ.

- 5 Μαΐου 2001: επίσκεψη μελών της Επιτροπής Παιδείας και της ΚΟΓΕΕ με άλλους φορείς του Δήμου μας στη θεραπευτική κοινότητα «ΑΓΙΑ               ΣΚΕΠΗ» στο Φοιλάνι.

- 10 Ιουνίου 2001: διοργανώθηκε φιλανθρωπική αγορά σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αγίας Σκέπης, το Σύνδεσμο Φίλων Αγίας Σκέπης, το                  Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Ιδαλίου και την ΠΟΓΟ Ιδαλίου, για ενίσχυση του ταμείου της θεραπευτικής κοινότητας «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ».

- Φεβρουάριος 2002: 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Κύπρος ενάντια στα Ναρκωτικά».

- Μάρτιος 2002: μέλη της Επιτροπής Παιδείας και της ΚΟΓΕΕ έλαβαν μέρος στη εκπαιδευτική αποστολή του ΚΕΝΘΕΑ στην Βουλγαρία, όπου                παρακολούθησαν σεμινάρια.

- Φεβρουάριος 2003:  9ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Κύπρος ενάντια στα Ναρκωτικά»

Οι δραστηριότητες της ΔΟΠΕ συνεχίζονται σήμερα με διάφορες διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, από διακεκριμένους επιστήμονες και συνεργάτες του ΚΕΝΘΕΑ.

Η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου μας εκτός από τις ομάδες ΚΟΓΕΕ και ΔΟΠΕ έχει προχωρήσει και στη δημιουργία ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΩΝ για βιωματικά εργαστήρια.  Κατά το 2000-2001 δημιουργήθηκε η πρώτη ομάδα με παιδιά ηλικίας 14-18 χρονών τα οποία παρακολούθησαν σειρά βιωματικών εργαστηρίων στα οποία αναλύθηκαν και συζητήθηκαν  θέματα όπως:

- σωστή επικοινωνία και σωστή ακρόαση μέσα στην οικογένεια και στο περιβάλλον γενικότερα

- θέματα που προάγουν τη ψυχική υγεία και ευημερία των νέων γενικότερα όπως για παράδειγμα αυτοπεποίθηση, πως παίρνουμε σωστές αποφάσεις,      πως οι ίδιοι οι νέοι θέτουν κανόνες και όρια μέσα στις ομάδες τους

- θέματα ανάπτυξης συναισθημάτων, κατανόησης και αντιμετώπισης επιρροών από τους συνομήλικους τους

- ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης

Σημαντικό ρόλο στον προγραμματισμό και στη διοργάνωση εκδηλώσεων, βιωματικών εργαστηρίων κλπ., διαδραματίζουν οι εθελοντές μέλη της ΔΟΠΕ και σε συντονισμό και συνεργασία πάντα με την Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου Ιδαλίου.