Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο Λαογραφικός Όμιλος «Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ» Ιδαλίου ιδρύθηκε το 1998 και έχει έδρα του το Δήμο Ιδαλίου.

Κύριο σκοπό του έχει την μελέτη και την καταγραφή του λαϊκού μας πολιτισμού και την μετάδοσή του στους νέους μας.

Το χορευτικό συγκρότημα του ομίλου έδωσε αρκετές παραστάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις και παραδοσιακά φεστιβάλ, εντός και εκτός Κύπρου.

Στον Όμιλο μας λειτουργεί παραδοσιακή ορχήστρα με Κυπριακό, Μικρασιάτικο και Νησιώτικο ρεπερτόριο.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 99592841