ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΛΥΜΠΙΩΝ

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 με στόχο το συντονισμό της μεταφοράς του γάλακτος από τις φάρμες της περιοχής στις γαλακτοκομικές βιομηχανίες και το διακανονισμό της πληρωμής των παραγωγών από τους βιομήχανους.

Σήμερα ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αγελαδοτρόφων ΠΟΑ, του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελή επιτροπή η οποία ψηφίζεται από τα Μέλη του Συνδέσμου.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 7, 2540 Δάλι

Τηλέφωνο:   22 525760

Τηλεομοιότυπο (fax):  22 525750

 

e-mail: