Η Τοπική Οργάνωση Πολυτέκνων Ιδαλίου που εκπροσωπεί τις 370 περίπου πολύτεκνες οικογένειες Ιδαλίου με 4 ή περισσότερα παιδία ιδρύθηκε το 1996 στα πλαίσια του  Άρθρου 27 του καταστατικού της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων,(Π.Ο.Π.) στην οποία υπάγεται.

Στις 07/02/1996 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση. Από τις εκλογές προέκυψε η πρώτη Τοπική Επιτροπή η οποία καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως: Κώστας Λαουτάρης (Πρόεδρος), Γιώργος Βασιλείου(Αντιπρόεδρος), Βιβή Βαλιαντή (Γραμματέας), Κούλλα Καλλένου (Ταμίας), Γιώργος Πάλλας (Έφορος Μελών), Θεοδόσης Νιούλικος και Άριστος Ριρής (Επιλαχόντες).

Η πρώτη Τοπική Επιτροπή, όπως και οι επόμενες, ανέπτυξαν πλούσια δράση, διεκδίκησαν και εξασφάλισαν αρκετές ελαφρύνσεις από το Δήμο Ιδαλίου, (εκπτώσεις σε νερό και φορολογίες), και εκπτώσεις από καταστήματα/επιχειρήσεις/σχολεία. Επίσης, πραγματοποίησαν αρκετές εκδηλώσεις για παιδιά, πρωτοετείς μαθητές του Δημοτικού ή προς τιμή πολυτέκνων μητέρων. Στις δραστηριότητες αυτές από το 1996 μέχρι το 2008, είχαν συμμετοχή στα Διοικητικά της οργάνωσης οι συνάδελφοι Χρυστάλλα Αντωνίου, Γιώργος Ναθαναήλ, Κυριάκος Κόσιης, Χρίστος Καουρμάς, Πολύμνια Παπουή, Ανδρέας Κυριάκου, Κυριάκος Γεωργίου, Στέλιος Γρούτας και Νίκος Γρούτας. Σημαντική ήταν η προσφορά των συναδέλφων Κώστα Λαουτάρη, Βιβής Βαλιαντή και Γιώργου Πάλλα, με την πολύχρονη παρουσία τους σε Διοικητικές θέσεις.

Η νέα Τοπική Επιτροπή που εκλέχτηκε στις 29/05/2008 απαρτίζεται από τα πιο κάτω πρόσωπα: Χρυστάλλα Αντωνίου (Πρόεδρος), τηλ.99093530, Γιώργος Ναθαναήλ (Αντιπρόεδρος),τηλ.99686788, Γεώργιος Κανατζιάς (Γραμματέας), τηλ.99549174, Φρόσω Καδή(Ταμίας),τηλ.22524171, Πέτρος Ούρρης (Έφορος Μελών), τηλ.99685405, Γιαννάκης Μηλιδώνης (Έφορος Δημ. Σχέσεων), τηλ.99653393, Γιώργος Πάλλας (Έφορος Βοηθημάτων),τηλ.99953531, Χριστάκης Ηρακλέους( Α’ Επιλαχών),τηλ.99348925 και Ανδρέας Κυριάκου (Β’ Επιλαχών), τηλ.99436607. Η Τοπική Επιτροπή βρίσκεται στη διάθεση όλων των πολυτέκνων της κοινότητας Ιδαλίου για τυχών προβλήματα που τους απασχολούν.

Κατά τη μέχρι τώρα διάρκεια της θητείας της η νέα επιτροπή: (α) πραγματοποίησε στις 06/09/2009 μεγάλη εκδήλωση/συνεστίαση στο Bella Luna Restaurant κατά την οποία τιμήθηκαν πολύτεκνες μάνες, απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα και χρηματικά βραβεία σε αριστούχους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, παραδόθηκαν σχολικές τσάντες σε πρωτοετείς μαθητές και προσφέρθηκε γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους. (β) Πρόσφερε χρηματικά βοηθήματα σε 10 πολύτεκνες οικογένειες που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, (γ) Είχε συμμετοχή στο Παγκύπριο Συνέδριο και Επαρχιακή Γενική Συνέλευση και τες άλλες σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Π.Ο.Π., (δ) Είχε συμμετοχή/παρουσία σε όλες σχεδόν τις σημαντικές εκδηλώσεις/δραστηριότητες και κινητοποιήσεις του Δήμου και της κοινότητας Ιδαλίου.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς και συμπαραστάτες του έργου μας και ιδιαίτερα τον Δήμο Ιδαλίου και την Σ.Π.Ε Ιδαλίου που είναι ετήσιοι χορηγοί της Οργάνωσης μας.