ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου δημιουργήθηκε το 1985 και είχε ως στόχο την συνεργασία και στήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης στο έργο που επιτελούσε.

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου μεριμνά για τη διεξαγωγή αιμοδοσιών στο Δάλι για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης. Οι Αιμοδοσίες πραγματοποιούνται 3-4 φορές το χρόνο.

Μέλη της Τοπικής Επιτροπής Αιμοδοσίας ήταν από το ξεκίνημά της, δημότες και εθελοντές αιμοδότες του Δήμου Ιδαλίου.   Τα κόστη διοργάνωσης των αιμοδοσιών χορηγούσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο, η ΣΠΕ Δαλιού και διάφοροι ιδιώτες.

Τα τελευταία χρόνια η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας έχει ενταχθεί κάτω από την Επιτροπή Υγείας του Δήμου Ιδαλίου αφού ο Δήμος είναι ο μόνος χορηγός και διοργανωτής των αιμοδοσιών με τη συνεργασία εθελοντών δημοτών.

Στην Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας μπορεί να συμμετάσχει  εθελοντικά οποιοσδήποτε επιθυμεί να προσφέρει βοήθεια σ’ αυτό το θεσμό.