1 Γέροντας Κυπριανός Σταυροβουνιώτης
2 Βασίλης Μιχαηλίδης
3 Χρύσανθος Οικονόμου
4 Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης
5 Θεοδόσης Πιερίδης
6 Μιχάλης Πλαστήρας