Ήρωες - Αγνοούμενοι  Πολέμου του 1974

 

ΟΝΟΜΑ:   ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ του ΚΩΣΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 21/03/1955
ΕΤΩΝ:    19
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΣΥΓΧΑΡΙ


ΟΝΟΜΑ:   ΛΟΪΖΟΣ ΖΑΒΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 08/10/1943
ΕΤΩΝ:    31
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:  ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΒΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ:  ΣΑΒΟΥΛΛΑ ΖΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ


ΟΝΟΜΑ:   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΥΜΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 05/09/1945 ή 29/08/1945
ΕΤΩΝ:    29
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:  ΚΑΤΙΝΑ ΣΥΜΕΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ:  ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΒΟΝΗ - ΚΥΘΡΕΑ

 

ΟΝΟΜΑ:   ΙΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 13/07/1942
ΕΤΩΝ:    32
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ:  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΡΟΣΩ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗ

 

ΟΝΟΜΑ:   ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 01/01/1946
ΕΤΩΝ:    28
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΕΜΠΟΡΟΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:  ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ:  ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΚΑΡΑΒΑΣ - ΛΑΠΗΘΟΣ


ΟΝΟΜΑ:   ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 09/05/1954
ΕΤΩΝ:    20
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΣΙΔΕΡΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΤΖΙΑΟΣ


ΟΝΟΜΑ:   ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 05/01/1950
ΕΤΩΝ:    24
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ

 

ΟΝΟΜΑ:   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ του ΛΟΙΖΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 14/01/1944
ΕΤΩΝ:    30
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ - ΚΥΘΡΑΙΑ


ΟΝΟΜΑ:   ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΑΒΒΑ (ΣΙΗΜΗΤΡΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 20/07/1949
ΕΤΩΝ:    24
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ

 


ΟΝΟΜΑ:   ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑ (ΧΑΛΟΥΒΑΤΖΙΗ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 10/05/1945
ΕΤΩΝ:    29
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΠΛΑΣΙΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:  ΚΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ:  ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ


ΟΝΟΜΑ:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΚΟΥΡΗΣ του ΣΟΛΩΜΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 11/02/1949
ΕΤΩΝ:    25
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ


ΟΝΟΜΑ:   ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ (ΠΙΤΤΗ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 28/08/1955
ΕΤΩΝ:    19
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΑΓΙΟ ΕΡΜΟΛΑΟ


ΟΝΟΜΑ:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 02/11/1955
ΕΤΩΝ:    18
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΜΑΘΗΤΗΣ -  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ: ΤΡΑΧΩΝΑΣ