Ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας

 
Η εκκλησία άρχισε να κτίζεται το 1908/1910 και ολοκληρώθηκε το 1944/1948. Εξωτερικά φέρνει στο Ναό του Χρυσοσώτηρος της Ακανθούς, γιατί πρωτομάστορας και στις δύο εκκλησίες ήταν ο Γιακουμής Παύλου από την Κοντέα, ο οποίος είχε συμβουλευτεί, όσον αφορά τα σχέδια, το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας.
 
Παρότι χρησιοποιείται ήδη στην Κύπρο το τσιμέντο, στην Παναγία Ευαγγελίστρια όπως και στον Χρυσοσώτηρα της Ακανθούς, δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω της ψηλής τιμής του και προτιμήθηκε αλεσμένη σκόνη από κεραμικά και άλλα υλικά.
 
Εξωτερικά είναι ένα οικοδόμημα άψογο αισθητικά και μεγαλοπρεπές, με υπερυψωμένα καμπαναριά, μεγαλοπρεπή τρούλο, τέσσερα καμαρωτά τόξα και ημικυκλική εξωτερική αψίδα στην πρόσοψη.  Τα μακρόστενα παράθυρα, κυρίως στο τύμπανο του τρούλου, ρυθμίζουν τη διάχυση του φωτός με τρόπο τέτοιο, που δημιουργείται στο εσωτερικό ένα παιχνιδιάρισμα χρωμάτων και να επιτυγχάνεται παράλληλα μια υψιτενής κατάνυξη.
 
Ο Ναός είναι σταυρεπίστεγος πεντάτρουλος, με τρία κλίτη, τριώροφος (δύο γυναικωνίτες), κτισμένος με παραδοσιακή πέτρα. Βόρεια και νότια, υπάρχουν κλιμακοστάσια που οδηγούν στους γυναικωνίτες και στις καμπάνες, οι οποίες είναι φτιαγμένες στην Αλεξάνδρεια και χτυπούν σε διαφορετικό τόνο.
Ο Ναός στο εσωτερικό του, χωρίζεται σε: νάρθηκα, τον κυρίως Ναό και το Ιερό Βήμα, ενώ υπάρχουν διακοσμημένες κολώνες με κιονόκρανα, που τεμαχίζουν ισομετρικά το χώρο (τέσσερις υποβαστάζουν τον τρούλο και άλλες δύο το Ιερό Βήμα, δύο υποβαστάζουν τους γυναικωνίτες και το επιστήθιο του τοίχου).  Το εξαιρετικής τέχνης εικονοστάσι, το προσκυνητάρι και το δεσποτικό θρόνο, φιλοτέχνησε ο ξυλογλύπτης κ. Χρύσανθος Κ. Ταλιαδώρος, ενώ οι εικόνες αγιογραφήθηκαν από την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου.  Στην εκκλησία, διασώζονται αρκετά κειμήλια από δωρεές κατοίκων της περιοχής. Από το 2010 άρχισε και η τοιχογράφηση της εκκλησίας με δωρεές.
 
Η Εκκλησία γιορτάζει στις 25 Μαρτίου· ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
 

La chiesa metropolitana della Vergine Evangelistria

La chiesa ha iniziato a essere costruita nel 1908/1910 e fu completata nel 1908. È stata inaugurata il 26/9/1948. D’esterno porta al Tempio della chiesa di Xrisosotiros di Akantous, perchè capomaestro nelle tutte e due chiese era Giacumis Pavlu di Codea, il quale, per quanto riguarda i piani, è stato consultato il Patriarchio di Alessandria.

Anche se è già in uso il cemento a Cipro, nella chiesa della Vergine Evangelistria e di xrisosotira di Akantous non l’hanno usato a causa del altissimo prezzo e hanno preferito di usare polvere di terra di ceramica e altri materiali.

Esternamente è un edificio esteticamente impeccabile e maestoso, con guglie sollevate , maestosa cupola,quattro archi a volta e semicircolare arco esterno sulla facciata. Le finestre oblunghe, principalmente nel tamburo della cupola, governano la diffusione della luce in modo che si crea all’interno un gioco di colori e una devozione alta.

La chiesa è a forma di croce, con cinque cupole, tre navate e tre piani, costruita in pietra tradizionale. A nord e a sud ci sono scale che portano al soppalco e campane, che sono fatte ad Alessandria e suonano un tono diverso.

All’interno il Tempio è diviso in: nartece,navata,Santuario, e ci sono anche colonne con capitelli decorati che dividono lo spazio isometrica. La magnifica arte del Sacrario, il Santuario e il trono dispotico, è dipinto lo scultore di legno Xrisanthos K. Tagliadoros, mentre le Immagini, sono state dipinte da Monastero di Stavrovuni. Nella chiesa sono numerose reliquie dalle donazioni dai residenti locali. Dal 2010 ha iniziato la pittura murale della chiesa con le donazioni.

La chiesa celebra il 25 Marzo, giorno dell’Annunciazione della Vergine.