Η Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Δημητριανού του Ανδριδιώτου

 

 

Η εκκλησία βρίσκεται βόρεια του Ιδαλίου, στο δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Ποταμιά, στην περιοχή που ονομάζεται << Αγρίδι>>. Εκεί, εικάζεται ότι ήταν ο τόπος μαρτυρίου του Αγίου.

O Άγιος Δημητριανός γεννήθηκε πιθανόν στην Κύπρο και ο πατέρας του ονομαζόταν Αυγουστίνος.  Έζησε κατά την περίοδο των Αραβικών επιδρομών (7ος-10ος αιώνας) και ήδη από παιδί αναφέρεται ότι θεράπευσε κάποιον τυφλό.  Αργότερα έγινε αξιωματικός, αλλά εγκατέλειψε γρήγορα την κοσμική ζωή και ασκήτευσε σ’ ένα σπήλαιο στην περιοχή της Λευκοπετρίας, όπως εικάζεται ότι ονομαζόταν η περιοχή που είναι σήμερα κτισμένος ο ναός.  Εκεί, έμελλε να βρει μαρτυρικό θάνατο από έναν Αγαρηνό, ο οποίος βλέποντάς τον να προσεύχεται, τον κτύπησε μ’ ένα βέλος και εν συνεχεία τον αποκεφάλισε.  Λέγεται ότι από την κεφαλή του έτρεξε τότε γάλα το οποίο αλείφτηκαν πολλοί ασθενείς και θεραπεύτηκαν.

Η εκκλησία είναι κτισμένη με τετραγωνισμένους πωρόλιθους και είναι σχετικά μικρών διαστάσεων. Είναι μονόκλιτη με τρούλο που καταλήγει ανατολικά σε κυκλική αψίδα.  Ο τρούλος έχει τέσσερα παράθυρα και ένα μικρότερο στο Ιερό Βήμα.  Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο καλλωπισμένες εκκλησίες της Κύπρου, λόγω των ωραίων της αναλογιών.  Ο ναός αγιογραφήθηκε δύο φορές.  Παρά τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγιογραφίες, είναι αρκετά διακριτές οι τοιχογραφίες που απεικονίζουν τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον όσιο Συμεών το Στυλίτη, την εις Άδου κάθοδον, την Αγία Κυριακή, τη μετάληψη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, τον Άγιο Φημιανό και αρκετούς αδιάγνωστους Αγίους.  Στο δυτικό τόξο του νοτίου τοίχου, απεικονίζεται ολόσωμος, με στρατιωτική περιβολή, ο Άγιος Δημητριανός ο Ανδριδιώτης, προς τιμήν του οποίου, όπως πληροφορούμαστε από τη κτητορική επιγραφή πάνω από τη δυτική είσοδο, χτίστηκε ο ναός το 1317, με έξοδα του βυζαντινού άρχοντα Μιχαήλ Καστουρούμπου και της οικογένειάς του.

Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η εντύπωση ότι ο τιμώμενος Άγιος ήταν ο Άγιος Δημητριανός, ο επίσκοπος Χύτρων (εικόνα του οποίου βρίσκεται στο τέμπλο) και γι’ αυτό το εκκλησάκι λειτουργούσε στις 6 Νοεμβρίου.  Ωστόσο, τόσο από την κτητορική επιγραφή, όσο και από την τοιχογραφία του Αγίου, καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο τοπικό Άγιο.Πρόσφατα αγιογραφήθηκε η μορφή του σε φορητή εικόνα και τον Αύγουστο του 2003, γράφτηκε πλήρης ασματική ακολουθία για τον Άγιο, από τον ιερομόναχο του Αγίου Όρους Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη, η οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά κατά τον εσπερινό και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 16 Αυγούστου 2004, κατά την εορτή του Αγίου. 

Η Μνήμη του Αγίου τιμάται στις 16 Αυγούστου εκάστου έτους.

 

 

 

 

La chiesa bizantina di San Dimitriano Andriodoto.

La chiesa si trova a nord della città di Idalion, sulla strada che conduce al villaggio di Potamia, nella zona denominata ‘’Agridi’’. È stato speculato che era il luogo del martirio di San Dimitriano.

San Dimitriano nacque probabilmente a Cipro e il nome di suo padre era Avgoustinos. Visse il periodo delle incursioni arabi e già da bambino si dichiara che ha guarito un cieco. In seguito divenne ufficiale ma abbandonò rapidamente la vita mondana e trascorse i suoi anni di eremità in una grotta nei pressi di Lefkopetria, come si presume che si chiamava la zona che è costruito oggi il Tempio. C’ era destinato a trovar la morte da un schiacciò, il quale mentre guardava lo Santo pregare, lo ha battuto con una freccia e poi lo ha decapitato. Si dice che dalla testa correva latte il quale gli pazienti lo striscono al viso e si trattano.

La chiesa è costruita con pietra calcarea squadrataed è relativamente piccola. Si tratta di una sola navata con una cupola che termina in un abside circolare. La cupola ha 4 finestre ed una più piccola nel Santuario. È tra le chiese più preparate a Cipro a causa delle proposizioni di multa. Il Tempio è stato dipinto due volta. Nonostante i dani subiti, sono gli affreschi ben distinti che raffigurano San Giorgio, San Giovanni Battista, il Santo Simeone lo stilita, la discesa agli inferi, la Santa Domenica, la Comunione di Sante Maria Egiziaca, Santo Fimiano e diversi Santi non diagnosticati. Nell’arco occidentale della parete sud è raffigurato integrale con abito militare San Dimitrianos il Andriodotis, in onore del quale la chiesa fu costruita nel 1317 a spese del signore bizantino Michele Kasturumpos e la sua famiglia.

Fino a poco tempo, c’era l’impressione che il Santo onorato era San Dimitrianos, il vescovo di Chitron, e per questo motivo la chiesa funzionava il 6 Novembre. Tuttavia, sia dall’iscrizione dedicatoria che all’affresco di San Dimitrianos, è chiaro che si tratta di questo Santo locale. Recentemente, è dipinta la sua figura ad un immagine portatile, e nell’ agosto del 2003 si è scritta una sequenza completa per San Dimitrianos, (dal monaco di Agio Oros, Athanasios Simonopetritis) la quale è cantata, per la prima volta, durante i vespri e la messa solenne.

La memoria del Santo si festeggia il 16 agosto.