Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1971- ΣΗΜΕΡΑ

 

 

Αρχαίο Ιδάλιο – Κάτω Πόλη: Lycoming College 2010
(Υπεύθυνη έρευνας: Δρ. Pamela Gaber)

Το 1971, μεικτή Αμερικανική αποστολή με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Harvard και κάτω από τη διεύθυνση των Lawrence Stager και  Anita Walker, διεξήγαγαν εκτεταμένη επιφανειακή έρευνα και ανασκαφές στην περιοχή του Ιδαλίου, από το 1972-78.

Οι ανασκαφές διεξήχθησαν στη δυτική ακρόπολη (λόφος Αμπιλερής) και στην Κάτω Πόλη (πεδιάδα κάτω από τη δυτική ακρόπολη), όπου βρήκαν αρχιτεκτονική της Κυπρο- Γεωμετρικής ΙΙΙ περιόδου και της Κυπρο-Αρχαϊκής περιόδου. Στο πλάτωμα της δυτικής ακρόπολης, κατάλοιπα μνημειακής αρχιτεκτονικής ταυτίστηκαν με το παλάτι του Ιδαλίου.

Η Αμερικάνικη αποστολή διεξήγαγε επίσης ανασκαφές στην ανατολική ακρόπολη σε μια προσπάθεια εντοπισμού του Ναού του Απόλλωνα. Τα ευρήματα της ανασκαφής ανάγονταν στην Ελληνιστική περίοδο. Στην πλαγιά της ανατολικής ακρόπολης ανακάλυψαν μια Ελληνιστική βιομηχανική εγκατάσταση, πάνω από την προηγούμενη αρχαϊκή αρχιτεκτονική.

Το 1987, το Πανεπιστήμιο του New Hampshire διεξήγαγε ανασκαφές στην Κάτω Πόλη υπό τη διεύθυνση της Δρος Pamela Gaber και κάτω από την επίβλεψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Επίσης, από το 1992 μέχρι σήμερα, συνεχίζονται οι ανασκαφές στην Κάτω Πόλη, από το Πανεπιστήμιο της Arizona και του Lycoming College, με επικεφαλής την Δρα Pamela Gaber.

Η αποστολή, τα τελευταία χρόνια, επικεντρώθηκε στο πλάτωμα της ανατολικής ακρόπολης κσι στην επανεξέταση των ανασκαφών, στο Ιερό του Άδωνη. Ανακάλυψαν επίσης στοιχεία, σχετικά με τις ρωμαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του Ιερού. Ο αρχαίος αυτός Ναός, που φαίνεται πως ανάγεται στην Κυπρο-Γεωμετρική περίοδο, πρέπει να ήταν αφιερωμένος στη μεγάλη Θεά της Κύπρου, την Wanassa ή τη <<Θελα των ζώων>>, που συχνά αναπαρίσταται ως Άρτεμις, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος μεταγενέστερα ονομάστηκε Άδωνης.  

La spedizione acheologica americana 1935 – oggi.

Nel 1971 spedizione americana congiunta, guidata dall’ università di Harvard sotto la direzione di Lawrence Stangere Anita Walker, ha condotto ampio sondaggio e scavi nell’area di Idalion, dal 1972 al 1978.

Gli scavi sono condotti nel West Acropoli e nella città Kato Polis dove hanno trovato archittetura del periodo Cipro- Geometrico III e Cipro- Arcaico. Sull’ altopiano di western cittadella resti di architettura monumentale hanno concordato con il Palazzo di Idalion. La missione americana ha anche scavato in Acropoli orientale, nel tentativo di individuare il Tempio di Apollo. I risultati dello scavo derivavano in epoca ellenistica. Nella pendenza della cittadella orientale hanno scoperto un impianto industriale ellenistico sopra la precedente architettura arcaica.

Nel 1987, l’università di New Hampshire condusse scavi a Kato Polis, sotto la direzione di Pamela Gaber e sotto la supervisione del dipartimento delle antichità di Cipro. Anche dal 1992 fin oggi continuano gli scavi a Kato Polis, dall’ università di Arizona e Lycoming College, guidato da Pamela Gaber.

La missione, gli ultimi anni, e incentrata sull’altopiano della cittadella orientale e la revisione degli scavi nel Santuario di Adonis. Il tempio antico, che sembra far parte del periodo Cipro-geometrico, deve essere dedicato alla grande dea di Cipro che spesso si rappresenta come Artemis, insieme al suo compagno, che successivamente è denominato Adonis.