Οι ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου 1991-2012

 

Από το 1991 μέχρι το 2012, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, διεξήγαγε ανασκαφές στη δυτική ακρόπολη, στο λόφο της Αμπιλερής. Στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου, ανασκάφηκε έκταση 5525 τ.μ. που περιλαμβάνει ένα μεγάλο οχυρωμένο κτηριακό σύμπλεγμα, που πιθανόν είναι το Παλάτι ή το Διοικητικό κέντρο του αρχαίου Ιδαλίου. Το συγκρότημα περιλαμβάνει έναν τριπλό ελιόμυλο, μοναδικό στο είδος του, στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου· δρόμους που οδηγούν από την εξωτερική πύλη στις αυλές του στγκροτήματος· πύργους και επιβλητικά συγκροτήματα αποθηκών, κατοικιών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

 Το οχυρό του Ιδαλίου είναι το μεγαλύτερο παλάτι ή διοικητικό κέντρο που εντοπίσθηκε μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Έχει αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα με εσωτερικούς πύργους που ελέγχουν τους εσωτερικούς δρόμους και τις μεγάλες ορθογώνιες αυλές. Γύρω από τις αυλές υπήρχαν πτέρυγες δωματίων με ισόγειο και έναν όροφο. Τα δωμάτια στο ισόγειο περιελάμβαναν αποθήκες που περιείχαν πίθους και μεγάλα αγγεία για αποθήκευση του κρασιούκαι του λαδιού· που ήταν τα κύρια προϊόντα της περιοχής. Σε πολλά από τα δωμάτια των αποθηκών, βρέθηκαν και επιγραφές που πιθανόν να καταγράφουν τη συλλογή φόρων σε είδος, από τους κατοίκους της αρχαίας πόλης.

 Οι επιγραφές αυτές, που ξεπερνούν τις επτακόσιες, αποτελούν το Φοινικικό Αρχείο και φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο διακινούσαν τα προϊόντα και συνέλεγαν τους φόρους οι Φοίνικες που διοικούσαν την πόλη του Ιδαλίου για 150 χρόνια, από τα μέσα του 5ου μλεχρι το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Οι επιγραφές είναι γραμμένες με μελάνι, πάνω σε μαρμάρινες πλάκες και κεραμικά όστρακα (θραύσματα αγγείων).

 Η ανασκαφή επεκτάθηκε σε ψηλότερο επίπεδο του λόφου, όπου ανακαλύφθηκαν δύο νέα συγκροτήματα δωματίων, τα οποία εφάπτονται της ανατολικής και δυτικής πλευράς, ενός μεγάλου εσωτερικού πύργου. Το συγκρότημα στα ανατολικά του πύργου, αποτελεί τη νότια πτέρυγα τηε μεγάλης αυλής των αποθηκών. Οι τοίχοι των δωματίων διατηρούνται σε ύψος μέχρι και τρία μέτρα. Στα δωμάτια βρέθηκαν πίθοι, μεγάλα αγγεία, επιγραφές και τμήματα χάλκινης ασπίδας· που έπεσε μαζί με σιδερένια όπλα από το δεύτερο όροφο. Το δεύτερο συγκρότημα βρίσκεται στα δυτικά του μεγάλου πύργου και περιλαμβάνει επίσης έξι δωμάτια που συγκοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους δύο μεγάλους δρόμους στα βόρεια και στα δυτικά. Είναι πιθανό το συγκρότημα αυτό να χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτική εγκατάσταση για τη φρουρά του πύργου. Ο νότιος τοίχος του κτηρίου της φρουράς, εφάπτεται με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα που περιλαμβάνει τα εργαστήρια επεξεργασίας του χαλκού και του σιδήρου.

 Η επιβλητικότητα των κτηρίων, ο αυστηρά αμυντικός χαρακτήρας του οχυρού, η δυνατότητα αποθήκευσης νερού και γεωργικών προϊόντων, οι μεγάλες ποσότητες εισηγμένων εμπορικών αμφορέων, οι εκτεταμένες εργαστηριακές δραστηριότητες για την παραγωγή πολύτιμων εμπορευμάτων, όπως το λάδι και τα μέταλλα, καθώς και το Αρχείο της διοίκησης της πόλης, δικαιολογούν την ταύτιση του οικοδομήματος με το διοικητικό κέντρο της Κλασσικής και Πρώιμης Ελληνιστικής περιόδου. Επιπλέον, σημαντικά κατάλοιπα ενός αρχαιότερου οχυρωμένου κτηρίου, που ανασκάφηκαν κάτω από τα δωμάτια της βόρειας και δυτικής πτέρυγας της αυλής, δικαιολογούν την ταύτιση του κτηρίου με το ανάκτορο του Βασιλείου του Ιδαλίου. Οι τοίχοι εδράζονται στο φυσικό βράχο και χρονολογήθηκαν προκαταρκτικά στην Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδο.

 Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, από τις ανασκαφές των τελευταίων ετών, έχει ανακαλυφθεί πλήρως η κάτοψη σημαντικών κτισμάτων του τεράστιου οχυρωμένου συγκροτήματος, που καταλαμβάνει τη μισή βόρεια πλαγιά και ολόκληρο το δυτικό τμήμα του Λόφου της Αμπιλερής· μέχρι δηλαδή την κορυφή του λόφου που βρίσκεται το τμήμα της οχύρωσης που ανασκάφηκε από τη Σουηδική Αποστολή, τη δεκαετία του ΄30.

 

 

 


 

Gli scavi del dipartimento delle antichità di Cipro 1991-2012

Dal 1991 al 2012, il dipartimento delle antichità ha intrapreso scavi nella western cittadella, sulla collina di Ampileris. Nella zona nord-ovest della collina la quale è scavata 5525 m2, e comprende un cluster di grande edificio fortificato che probabilmente è palazzo o il centro amministrativo di antico Idalion.

Il complesso comprende un frantoio triplo, unico nel suo genere, nella regione del Mediterraneo orientale, strade che conducono dal cancello esterno nei cortili delle complesse, torri e imponenti commerciali locali, complessi residenziali e installazioni.

Il fort di Idalion è il più grande palazzo o centro amministrativo che è stato trovato fino a oggi a Cipro. È di natura strettamente difensiva con torri interni che controllano le strade interne e gli ampi cortili rettangolari. Intorno a cortili erano ali delle camere al piano terra e un primo piano. Le camere al piano terra includono magazzini che barattoli e pentole di grandi dimensioni per la conservazione del vino e olio, che sono stati i principali prodotti della regione. In altre camere di deposito hanno trovato iscrizioni che possono registrare la raccolta fiscale in natura dagli abitanti della città antica.

Queste iscrizioni, che superano il numero di 700, fanno parte del documento dei finici, e indicano il modo in cui scambiavano i Fenici i prodotti e coleggavano le tasse quando governavano la città di Idalion, per 150 anni circa, vale a dire dalla metà del 5° secolo fino alla fine del 4° secolo a.C. Le iscrizioni sono scritti in inchiostro su lastre di marmo e conchiglie di ceramica.

Lo scavo è stato esteso ai massimi livelli della collina, dove hanno scoperto due nuovi complessi di camere, che sono adiacenti ai lati est e ovest di una grande torre interno. Il complesso sul lato est della torre è l’ala meridionale del grande cantiere dei magazzini. Le pareti delle camere sono mantenute ad un altezza di tre metri. Nelle camere esistevano anfore di terracotta,vasi, iscrizioni e pezzi di un scudo di bronzo che è caduto, insieme con armi di ferro, dal secondo piano. Il secondo complesso si trova nella parte occidentale della grande torre e comprende sei camere che communicano tra loro e con le due principali strade del nord e del ovest. È possibile che questo complesso sia utilizzato dai soldati a guardia della torre. La parete sud dell’edificio della guardia attacca a un altro complesso grande che include l’elaborazione di rame e ferro.

La maestosità degli edifici, la natura stettamente difensiva della fortezza, la possibilità di risparmiare acqua e prodotti agricoli, le grandi quantità di anfori commerciali elencati, le attività di laboratorio per la produzione di beni di lavoro, come olio e metalli, e anche il documento del amministrazione comunale, giustificano l’individuazione dell’edificio con il centro amministrativo del periodo elenistico classico e la prima età ellenistica. Inoltre resti significativi di una più antica fortificata costruzione che furono scavati sotto le camere del Nord e l’ala ovest della Corte, giustificano l’identificazione dell’edificio con il Palazzo del Regno di Idalion. Le pareti sono radicati nella roccia naturale e altezza preliminare in Cipro-arcaico periodo. In termini di architettura, dagli scavi, negli ultimi anni, hanno scoperto la planimetria completa degli importanti edifici dell’ enorme compleso fortificato che occupa la metà del pendio nord e tutta la parte occidentale della collina di Ampileris, in modo che la cima della collina fa parte della fortificazione che è stata scavata dalla missione svedese nel 1930.