English (United States)English (United Kingdom)
Ιστορία-Έργο-Όραμα
 
Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων φορέων του κράτους και των οργανωμένων φορέων του Συμβουλίου Βελτιώσεως Δαλιού που κράτησαν περίπου τρία χρόνια, στις 18 Σεπτεμβρίου 1996 αποφασίστηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου. Το δημοψήφισμα διεξήχθη την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 1996 με στόχο την εξακρίβωση της επιθυμίας των εκλογέων της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου για την ανακήρυξη ή μη της Περιοχής τους σε Δήμο. Το αποτέλεσμα το δημοψηφίσματος ήταν υπέρ της ανακήρυξης της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου σε Δήμο.
 
Στις 23 Οκτωβρίου 1996 με βάση το Διάταγμα για την κήρυξη της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου σε Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (β) του Περί Δήμων Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονταν σύμφωνα με το αναφερόμενο Άρθρο, κήρυξε την περιοχή Βελτιώσεως Ιδαλίου σε Δήμο με το όνομα Δήμος Ιδαλίου. Στις 15 Δεκεμβρίου 1996 διεξήχθησαν οι πρώτες Δημοτικές Εκλογές όπου 1ος Δήμαρχος Ιδαλίου ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Γρούτας.
 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι Άγγελος Μούσιης, Σάββας Αναστασίου, Ανδρούλλα Λιονταρή, Λεόντιος Καλλένος, Λοΐζος Παπαλοΐζου, Παναγιώτης Σολωμού, Γιώργος Μουττάς και Ανδρέας Παρμάκκης. Αντιδήμαρχος εκλέγηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Γιώργος Μουττάς. Στις 24 Οκτωβρίου 1997 απεβίωσε ο 1ος εκλελεγμένος Δήμαρχος, Γιάννης Γρούτας, με αποτέλεσμα να προκηρυχθούν πρόωρες αναπληρωματικές εκλογές για τη θέση του Δημάρχου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 1997. Νέος Δήμαρχος Ιδαλίου εκλέγεται ο Δρ Νίκος Νικολάου. Στις 14 Δεκεμβρίου 1999 απεβίωσε ο Σάββας Αναστασίου και τη θέση αναπλήρωσε από τις 18 Ιανουαρίου 2001 ο Σωτήρης Ηλιάδης.
 
Διανύοντας την πρώτη πενταετία του ο Δήμος Ιδαλίου ασχολήθηκε κυρίως με έργα ανάπτυξης της κωμόπολης Ιδαλίου, όπως επίσης και στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής των Δημοτών με την πραγματοποίηση διάφορων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Κατά τα πρώτα δύο χρόνια ο Δήμος λειτουργούσε αρχικά στα παλιά γραφεία του Συμβουλίου Βελτιώσεως. Το 1998, λόγω άμεσων αναγκών, μεταφέρεται σε ενοικιαζόμενα γραφεία για καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας.
 
Στον Πολιτιστικό τομέα έχουμε μια προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού της Διδυμοποίησης με την Combs la Ville και επίσης την τροχιοδρόμηση πολιτιστικών συνεργασιών με στόχο τη διδυμοποίηση με τον Δήμο Αχαρνών, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1998.
 
Φτάνοντας στην δεύτερη πενταετία, έχουμε τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών στις 16 Δεκεμβρίου του 2001. Στις εκλογές αυτές επανεκλέγεται ο Δρ Νίκος Νικολάου στο αξίωμα του Δημάρχου, και στις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων έχουμε τους Λεόντιο Καλλένο, ο οποίος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του Αντιδήμαρχου, Παναγιώτη Σολωμού, Λοΐζο Παπαλοΐζου, Ανδρέα Αντωνίου, Ανδρούλλα Λιονταρή, Αντρούλα Σιάτη, Γιώργο Μουττά και Γιώργο Γρούτα. Η δεύτερη πενταετία σηματοδοτείται με σημαντικά έργα ανάπτυξης στο Δήμο, όπως επίσης και σε περαιτέρω κοινωνική και πολιτιστική προσφορά προς τους Δημότες.
 
Οι υπηρεσίες του Δήμου Ιδαλίου διαχωρίζονται και στελεχώνονται με το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου:
 • Το γραφείο Δημάρχου
 • Το γραφείο Δημοτικού Γραμματέα - Αρχείο
 • Την Τεχνική Υπηρεσία
 • Το Λογιστήριο
 • Την Υγειονομική Υπηρεσία
 • Το Πολιτιστικό Τμήμα
 • Την Υπηρεσία Υδατοπρομήθειας και
 • Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Λειτουργεί επίσης ξεχωριστή υπηρεσία, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Δαλιού.Λειτουργεί επίσης ξεχωριστή υπηρεσία, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Δαλιού.
 
Πέραν της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου λειτουργούν παράλληλα και άλλες επιτροπές οι οποίες επιτελούν σημαντικό έργο. Ο ρόλος των επιτροπών αυτών επιτρέπει την καλύτερη μελέτη των διαφόρων θεμάτων και την προσκόμιση εισηγήσεων προς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για ευκολότερη λήψη αποφάσεων. Οι επιτροπές αυτές είναι η Διαχειριστική, η Τεχνική, η Επιτροπή Προσφορών και η Επιτροπή Προσωπικού.
 
Η Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου αποτελείται επίσης από διάφορες επιτροπές οι οποίες έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Οι επιτροπές αυτές είναι η Πολιτιστική, Διδυμοποίησης, Υγείας-Καθαριότητας και Περιβάλλοντος στην οποία υπάγεται και η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας, Παιδείας-Νεολαίας και Αθλητισμού, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επαναπροσέγγισης, Κοινωνικών και Θρησκευτικών Θεμάτων, και Αρχαιοτήτων και Αρχαίων Μνημείων.
 
Η πρώτη δεκαετία του Δήμου Ιδαλίου είχε να καλύψει μεγάλες αποστάσεις τόσο στα αναπτυξιακά έργα που έπρεπε να υλοποιηθούν, όσο και στα έργα που έπρεπε να προγραμματιστούν.
 
Τα έργα ανάπτυξης και υποδομής που έχουν γίνει κατά την πρώτη 10ετία λειτουργίας του Δήμου ήταν:
- Οδικά έργα:
o Κατασκευή αρκετών χιλιομέτρων οδικού δικτύου
o Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων
o Τοποθέτηση φώτων τροχαίας σε επικίνδυνες διασταυρώσεις και δημιουργία διαβάσεων πεζών
o Κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων
o Επέκταση αποχετευτικού συστήματος για κάλυψη του συνοικισμού αυτοστέγασης και άλλων περιοχών
o Δημιουργία χώρων στάθμευσης: δίπλα από το Σωματείο Άδωνης σε συνεργασία με τη ΣΠΕ Δαλιού και πίσω από το Α’ Δημοτικό Σχολείο για εξυπηρέτηση του σχολείου και του νέου κοιμητηρίου
 
- Έργα υποδομής:
o Μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου
o Ανέγερση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας
o Ανέγερση και λειτουργία του Λυκείου Ιδαλίου με κλειστή αίθουσα πολλαπλής χρήσης και γήπεδο αθλοπαιδιών ολυμπιακών προδιαγραφών
o Ανέγερση και λειτουργία Γ’ Δημοτικού Σχολείου, Προδημοτικής και Νηπιαγωγείου στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
o Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου
o Συντήρηση του Τουρκοκυπριακού Τεμένους
o Ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου
o Κατασκευή σκεπάστρου στο λαξευτό ναΐδριο του Αγίου Θεοδώρου
o Έγιναν έργα βελτίωσης στο νέο κοιμητήριο
o Προσθήκη δύο νέων καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο του συνοικισμού αυτοστέγασης.
o Ανέγερση μνημείων: Προτομή Γιάννη Γρούτα, Μνημείο Αγνοουμένων και Προτομή Βασίλη Μιχαηλίδη
o Κατασκευή πάρκων στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και βελτίωση των πάρκων «Πλαθκιά» και συνοικισμού αυτοστέγασης
o Δενδροφύτευση όλων των χώρων πρασίνου
o Μεσολάβηση του Δήμου για εξασφάλιση γης στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για ανέγερση εκκλησίας
 
Πέραν των έργων που υλοποιήθηκαν, κατά την πρώτη 10ετία τροχιοδρομήθηκαν και έργα όπως:
- Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου
- Αναστύλωση του νερόμυλου στο Αγρίδι
- Ανάπλαση του πυρήνα του Δαλιού
- Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου στον ποταμό Γυαλιά
- Απαλλοτρίωση χώρου για ανέγερση του Δημοτικού Μεγάρου
 
Η πρώτη 10ετία ήταν η δυσκολότερη περίοδος για το Δήμο Ιδαλίου. Καινούριο ξεκίνημα, νέοι κανόνες, νέες διαδικασίες, πολλές ανάγκες, ανύπαρκτα έργα υποδομής, ελλείψεις στα έργα ανάπτυξης ...
 
Φτάνοντας στην τρίτη πενταετία, έχουμε τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών στις 17 Δεκεμβρίου του 2006. Στο αξίωμα του Δημάρχου εκλέγεται ο κ. Λεόντιος Καλλένος, και στις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων έχουμε τους Γιώργο Μουττά, ο οποίος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του Αντιδήμαρχου, Χαράλαμπο Μουττά, Θεοδόση Γρούτα, Χαράλαμπο Εξαδάκτυλο, Σκεύη Σάκκη, Λοΐζο Παπαλοΐζου, Βιβή Βαλιαντή και Χαράλαμπο Χαραλάμπους.
 
Κατά την τρίτη πενταετία 2006-20011 ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα όπως:
 
 • Πεζοδρομοποίηση και δημιουργία χώρων στάθμευσης στην οδό Χαλκάνωρος
 • Πεζοδρομοποίηση και τοποθέτηση σύγχρονου φωτισμού στην οδό Γρίβα Διγενή
 • Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Μουσείου
 • Ασφαλτόστρωση του δρόμου Δάλι-Γέρι μήκους 2km
 • Διαπλάτυνση και πεζοδρομοποίηση των οδών Γρηγόρη Αυξεντίου και Αχαρνών
 • Ασφαλτόστρωση του Κεντρικού άξονα της Βαριάς Βιομηχανικής Ζώνης
 • Ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του δρόμου της Β’ φάσης του 8½ μίλι που περιλαμβάνει δύο κυκλικούς κόμβους
 • Ασφαλτόστρωση αρκετών χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων
 • Επέκταση του καφενείου του συνοικισμού αυτοστέγασης
 • Ανακατασκευή του πάρκου του συνοικισμού αυτοστέγασης
 • Δημιουργία στέγαστρου για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς
 • Ολοκλήρωση των έργων εξωραϊσμού στο νέο κοιμητήριο
 • Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων του Αρχαιολογικού Μουσείου
 
Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται επίσης:
 
 • Τα έργα εξωραϊσμού της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου
 • Τα έργα αναπαλαίωσης του νερόμυλου στο Αγρίδι
 • Η Τοποθέτηση 25 στεγάστρων στις στάσεις λεωφορείων
 • Η ολοκλήρωση των έργων για την κατασκευή του πάρκου στην Ηλιούπολη
 • Η ασφαλτόστρωση του κεντρικού άξονα της Βιομηχανικής Ζώνης, οδός Τεύκρου Ανθία
 • Η ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση της οδού Σμύρνης στη Βιομηχανική Ζώνη
 
Τροχιοδρομούνται επίσης μεγάλα έργα:
 
 • Η έναρξη των κατασκευαστικών έργων για την ανέγερση του αίθριου αμφιθεάτρου της πόλης μας
 • Η διαπλάτυνση, τοποθέτηση σύγχρονου φωτισμού και κατασκευή 2 km ποδηλατόδρομου στην οδό Γιάννη Γρούτα και Αδώνιδος
 • Δημιουργία πάρκου στην Καλλιθέα και τριών μικρών παιχνιδότοπων στις περιοχές Κωνστάντια και Νέα Λήδρα
 • Αναπαλαίωση του πυρήνα στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας
 
Ο Δήμος Ιδαλίου όμως, αργά και μεθοδικά, με Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους άξιους καπετάνιους, κατάφερε με περηφάνια να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο που επωμίστηκε.
 
Έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουμε, πολλά έργα να γίνουν. Με υπομονή και αγάπη για τον τόπο μας σταδιακά θα πραγματοποιηθούν. Με κατανόηση και βοήθεια απ’ όλους σε μερικές δεκαετίες ο Δήμος μας θα είναι ένα κόσμημα, ένα σημείο αναφοράς σε όλους.
 
 
 
 
 
 
 
Δήμος Ιδαλίου - Δάλι - Municipality of Idalion - Dali