ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

κ. ΓΛΑΥΚΟ ΚΛΗΡΙΔΗ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ.

 

Ιδάλιο, 17 Ιανουαρίου 2003