ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Κο ΛΕΟΝΤΙΟ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΑΣ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ,
ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΣ ΓΗΣ.

ΔΑΛΙ       ΔΗΜΑΡΧΟΣ
22/10/1997      ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΟΥΤΑΣ