ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

κ. ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ.

Ιδάλιο, 17 Ιανουαρίου 2003