ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ


στο   ΒΑΣΟ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΑΣ

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ 

 

ΙΔΑΛΙΟ, 11 ΜΑΪΟΥ 2010

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 

                                                                                                                                            ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ