ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

κ. ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ.

Ιδάλιο, 17 Ιανουαρίου 2003